ระเบียบการ การใช้บริการ DLT Taxi Ok

    1. สามารถเรียกใช้บริการผ่าน Application DLT Taxi Ok
    2. มีค่าเรียกใช้บริการครั้งละ 20 บาท (จ่ายทุกครั้งที่ทำรายการเรียกใช้บริการ) + ค่าโดยสารตามมิเตอร์ปกติ
    3. กรณีโบกเรียก ไม่มีค่าบริการ 20 บาท ชำระเฉพาะค่าโดยสารตามมิเตอร์ปกติ
    4. ค่าผ่านทางด่วน หรือทางพิเศษ ผู้โดยสารจะเป็นผู้จ่าย
    5. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด และตัดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนไว้
    6. จำกัดที่นั่งผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน
    7. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อโดยสารรถแท็กซี่
    8. สัมภาระที่นำติดตัว จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.ต่อชิ้น และมีขนาดหรือจำนวนไม่มากเกินกว่าที่จะบรรจุในรถได้
    9. ห้ามสูบหรี่ และดื่มสุรา ในขณะโดยสาร
    10. ไม่พกพาอาวุธ สิ่งของหรือวัตถุ ที่เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายขึ้นรถ
    11. กรุณาช่วยกันรักษารถที่ท่านใช้บริการ
    12. งดการขีดเขียน หรือกระทำใดๆที่ก่อให้รถเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถ
    13. งดทำให้รถสกปรก งดการวางเท้าบนเบาะที่นั่ง
    14. งดนำอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นรถ
    15. งดนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถ
    16. กรณีชำระค่าโดยสารเป็นเงินสด กรุณาเตรียมค่าโดยสารให้พอดี หรือใกล้เคียงกับจำนวนค่าโดยสารที่ต้องชำระ